Hotel Studenec *** Rožmberk nad Vltavou

jazykove mutace ceska verze deutsche sprache english language

Tipy pro voln?čas

 

Vltava je překrásn?řeka klikatíc?se šumavskými lesy. Po celém toku jsou rozesety kempy a desítky restaurac?a občerstven? Jedinečn?zážitek je potom shlédnut?Českého Krumlova z hladiny řeky. Startovac?stanice pro sjezd řeky je bu?v horn?části toku Soumarsk?most nebo o něco níže, těsn?pod Lipnem, ve Vyšším Brod? Kanoe, rafty a vešker?výbava je k zapůjčen?

Lod?po Lipn?- šum temných les? pasouc?se kon?na hřebenech kopc? táborák na břehu jezera. Objevte pro sebe přirozenou krásu Šumavy a Lipenského jezera z paluby lodi. Výletn?lod?vyplouvaj?z přístavišt?Frymburk, 50 metr?od našeho pensionu. Během mal?nebo velk?okružn?plavby uslyšíte tak?mnoho zajímavost?o jezeře a jeho zvláštnostech. V červenci a srpnu je možn?objednat večern?plavby s hudbou a tancem.

Lipno nad Vltavou - v letních měsících Vám toto turistick?středisko nabíz?Aquaworld - bazén se saunou. Ve měst?je v provozu půjčovna a prodejna sportovního vybaven?- jízdn?kola, surfy, šlapadla, loďky a další výbavu pro vodn?sporty. V zimních měsících je v provozu Skiareál Lipno. Parkovišt?je přímo u lanovky, denn?- nočn?lyžován? 8 sjezdových trat? 5 lyžařských vlek? upraven?běžeck?stopy. Pro děti je na Lipn?bobov?dráha a Foxpark - kde se určit?nebudou nudit.

Pěš?turistika a cyklistika - Lipensko nabíz?na jaře, v lét?i na podzim pro milovníky pěš?turistiky a krásn?přírody síť značených turistických stezek v chráněn?krajinn?oblasti Šumava. Sbírán?hub a prohlídka přírodních památek patří k nejčastěji vyhledávaným aktivitám. Pro cyklistiku nabíz?lipensko velice přízniv?podmínky. Množstv?značených cyklotras vás dovede k těm nejlepším pozoruhodnostem a památkám v okol?

Schwarzenbersk?plavebn?kanál - největší šumavsk?technick?památka. Začín?nedaleko pomníku Rosenauerovou nádrží dnes u?bohužel s protrženou hráz? Úst?do řeky Große Mühl v Rakousku a spojuje tak povod?Vltavy a Dunaje. Původn?byl kanál určen pro plaven?polenového dřeva z nedostupných část?Šumavy do Vídn? Později byl upraven a umožňoval plavit a?24 m dlouh?klády. Délka vlastního kanálu je 44 km. Byl napájen vodou z 27 potok? 3 nádrží a Plešného jezera.

Rožmberk leží v malebném údol?Vltavy, 10 km od rakouských hranic a 25 km od Českého Krumlova. Nedotčen?příroda, nádhern?pasáž toku řeky Vltavy a historick?zázem?obce jsou velkými lákadly pro turisty z celého světa. Poblíž se též naléz?přírodn?rezervace Doln?Jílovice se zbytky bukojedlového přirozeného lesa.

Město Vyšš?Brod určit?stoj?za návštěvu. Vaší pozornosti by neměl ujít klášter Vyšš?Brod, knihovna v klášteře, kter?čít?přes 70.000 svazk? poštovn?muzeum a cestou samozřejm?i přírodn?památka Čertova stěna a Lu?

Historick?parn?vlak - jezd?pravideln?v měsících červenci a srpnu ze zastávky Čern?v Pošumav?a dále pokračuje přes Horn?Planou, Novou Pec, Čern?Kří?do Nového Údol? Vlak jezd?od pátku 5.7., každou sobotu a neděli, do soboty 1.9. Odjezd ze Stožce v 11.20 hod, odjezd z Čern?v Pošumav?v 15.40 hod. Jízdenky zakoupíte u obsluhy vlaku.

Plešn?jezero - se rozklád?na svahu hory Plech?(1.378 m) v nadmořsk?výšce 1.089 m asi 17 km jižn?od Volar. Je ledovcového původu. Na srázu nad jezerem stoj?při trase žlut?turistick?památník spisovatele Adalberta Stiftera. Při severním okraji jezera se rozklád?kamenn?moře tvořen?balvany z hrubozrnn?žuly.

Česk?Krumlov - krom?hradu a zámku nabíz?další skvosty kultury jako jsou otáčiv?hledišt? muzeum voskových figurín či centrum Egona Schielleho. Město Česk?Krumlov je na seznamu památek UNESCO. Česk?Krumlov leží 25 km od našeho pensionu.

Zlat?Koruna - jeden z nejkrásnějších klášter?v Čechách dal v údol?Vltavy postavit Přemysl Otakar II. V současnosti je Zlat?Koruna národn?kulturn?památkou. Najdete tu, mimo jin? rajsk?dvůr olemovan?křížovou chodbou, kláštern?kostel, refektář či kapituln?síň. V klášteře je k viděn?výstava "Písemnictv?v jižních Čechách". Po cel?rok je možn?navštívit badatelnu - oddělen?rukopis?a vzácných tisk?

Česk?Budějovice - velk?krajsk?město s jedinečným čtvercovým náměstím a Černou věž? kter?skýt?výhled nejen po blízkém okol?města, ale je z n?vidět i zámek Hlubok?a tolik diskutovan?Temelín. Toto město nabíz?dostatečn?kulturn? sportovn?i uměleck?zázem? Najdete zde kup? multikino, plaveck?stadion, Jihočesk?divadlo a spoustu zajímavých míst.

Romantick?zámek Hlubok?/strong> se strašidelným cimbuřím a rozličnými věžičkami stoj?nad řekou Vltavou nedaleko Českých Budějovic. Nedaleko zámku je i zoologick?zahrada, kterou ocen?hlavn?děti.

 

lipno parnik lipno česk?krumlov zámek hlubok? border= parn?vlak
hotel
Hotel Studenec

Příze?15,
38218 Rožmberk
Tel: +420 380 749 818
Fax: +420 380 749 707
Email: info@hotel-studenec.com

myslivecke sdruzeni

Stainless steel replica watches uk square case, after replica watches sale polished polished brand, full. Connect replica watches the stainless steel ring lugs, adding an elegant charm to the watch. Watch the side of the steel crown, nice rolex replica.