Hotel Studenec *** Rožmberk nad Vltavou

jazykove mutace ceska verze deutsche sprache english language

Tipy pro voln?čas

 

Vltava je překrásn?řeka klikatíc?se šumavskými lesy. Po celém toku jsou rozesety kempy a desítky restaurac?a občerstven? Jedinečn?zážitek je potom shlédnut?Českého Krumlova z hladiny řeky. Startovac?stanice pro sjezd řeky je bu?v horn?části toku Soumarsk?most nebo o něco níže, těsn?pod Lipnem, ve Vyšším Brod? Kanoe, rafty a vešker?výbava je k zapůjčen?

Lod?po Lipn?- šum temných les? pasouc?se kon?na hřebenech kopc? táborák na břehu jezera. Objevte pro sebe přirozenou krásu Šumavy a Lipenského jezera z paluby lodi. Výletn?lod?vyplouvaj?z přístavišt?Frymburk, 50 metr?od našeho pensionu. Během mal?nebo velk?okružn?plavby uslyšíte tak?mnoho zajímavost?o jezeře a jeho zvláštnostech. V červenci a srpnu je možn?objednat večern?plavby s hudbou a tancem.

Lipno nad Vltavou - v letních měsících Vám toto turistick?středisko nabíz?Aquaworld - bazén se saunou. Ve měst?je v provozu půjčovna a prodejna sportovního vybaven?- jízdn?kola, surfy, šlapadla, loďky a další výbavu pro vodn?sporty. V zimních měsících je v provozu Skiareál Lipno. Parkovišt?je přímo u lanovky, denn?- nočn?lyžován? 8 sjezdových trat? 5 lyžařských vlek? upraven?běžeck?stopy. Pro děti je na Lipn?bobov?dráha a Foxpark - kde se určit?nebudou nudit.

Pěš?turistika a cyklistika - Lipensko nabíz?na jaře, v lét?i na podzim pro milovníky pěš?turistiky a krásn?přírody síť značených turistických stezek v chráněn?krajinn?oblasti Šumava. Sbírán?hub a prohlídka přírodních památek patří k nejčastěji vyhledávaným aktivitám. Pro cyklistiku nabíz?lipensko velice přízniv?podmínky. Množstv?značených cyklotras vás dovede k těm nejlepším pozoruhodnostem a památkám v okol?

Schwarzenbersk?plavebn?kanál - největší šumavsk?technick?památka. Začín?nedaleko pomníku Rosenauerovou nádrží dnes u?bohužel s protrženou hráz? Úst?do řeky Große Mühl v Rakousku a spojuje tak povod?Vltavy a Dunaje. Původn?byl kanál určen pro plaven?polenového dřeva z nedostupných část?Šumavy do Vídn? Později byl upraven a umožňoval plavit a?24 m dlouh?klády. Délka vlastního kanálu je 44 km. Byl napájen vodou z 27 potok? 3 nádrží a Plešného jezera.

Rožmberk leží v malebném údol?Vltavy, 10 km od rakouských hranic a 25 km od Českého Krumlova. Nedotčen?příroda, nádhern?pasáž toku řeky Vltavy a historick?zázem?obce jsou velkými lákadly pro turisty z celého světa. Poblíž se též naléz?přírodn?rezervace Doln?Jílovice se zbytky bukojedlového přirozeného lesa.

Město Vyšš?Brod určit?stoj?za návštěvu. Vaší pozornosti by neměl ujít klášter Vyšš?Brod, knihovna v klášteře, kter?čít?přes 70.000 svazk? poštovn?muzeum a cestou samozřejm?i přírodn?památka Čertova stěna a Lu?

Historick?parn?vlak - jezd?pravideln?v měsících červenci a srpnu ze zastávky Čern?v Pošumav?a dále pokračuje přes Horn?Planou, Novou Pec, Čern?Kří?do Nového Údol? Vlak jezd?od pátku 5.7., každou sobotu a neděli, do soboty 1.9. Odjezd ze Stožce v 11.20 hod, odjezd z Čern?v Pošumav?v 15.40 hod. Jízdenky zakoupíte u obsluhy vlaku.

Plešn?jezero - se rozklád?na svahu hory Plech?(1.378 m) v nadmořsk?výšce 1.089 m asi 17 km jižn?od Volar. Je ledovcového původu. Na srázu nad jezerem stoj?při trase žlut?turistick?památník spisovatele Adalberta Stiftera. Při severním okraji jezera se rozklád?kamenn?moře tvořen?balvany z hrubozrnn?žuly.

Česk?Krumlov - krom?hradu a zámku nabíz?další skvosty kultury jako jsou otáčiv?hledišt? muzeum voskových figurín či centrum Egona Schielleho. Město Česk?Krumlov je na seznamu památek UNESCO. Česk?Krumlov leží 25 km od našeho pensionu.

Zlat?Koruna - jeden z nejkrásnějších klášter?v Čechách dal v údol?Vltavy postavit Přemysl Otakar II. V současnosti je Zlat?Koruna národn?kulturn?památkou. Najdete tu, mimo jin? rajsk?dvůr olemovan?křížovou chodbou, kláštern?kostel, refektář či kapituln?síň. V klášteře je k viděn?výstava "Písemnictv?v jižních Čechách". Po cel?rok je možn?navštívit badatelnu - oddělen?rukopis?a vzácných tisk?

Česk?Budějovice - velk?krajsk?město s jedinečným čtvercovým náměstím a Černou věž? kter?skýt?výhled nejen po blízkém okol?města, ale je z n?vidět i zámek Hlubok?a tolik diskutovan?Temelín. Toto město nabíz?dostatečn?kulturn? sportovn?i uměleck?zázem? Najdete zde kup? multikino, plaveck?stadion, Jihočesk?divadlo a spoustu zajímavých míst.

Romantick?zámek Hlubok?/strong> se strašidelným cimbuřím a rozličnými věžičkami stoj?nad řekou Vltavou nedaleko Českých Budějovic. Nedaleko zámku je i zoologick?zahrada, kterou ocen?hlavn?děti.

 

lipno parnik lipno česk?krumlov zámek hlubok? border= parn?vlak
hotel
Hotel Studenec

Příze?15,
38218 Rožmberk
Tel: +420 380 749 818
Fax: +420 380 749 707
Email: info@hotel-studenec.com

myslivecke sdruzeni